Risikoanalyse er en naturlig del af et effektivt egnekontrolprogram. Risikoanalysen danner grundlag for egnekontrolprogrammet. Det er med andre ord nødvendigt at udarbejde en risikoanalyse for foder, for i sidste ende at sikre, at virksomhedens placering i fødevarekæden ikke udmunder i sundhedsrisici for den endelige forbruger.

Risikoanalysen for fødevarer skal give virksomheden overblik over hvad der kan gå galt, i de på forhånd udvalgte kontrolpunkter, hvor noget kan afvige. Kontrolpunkter kan for eksempel være

  • Korrekt mærkning
  • Hygiejnepraksis
  • Temperaturer
  • Arbejdsgange

Intern auditor

Virksomheden vælger og uddanner en intern auditor med ansvar for virksomhedens egenkontrol.
Det er derfor den interne auditor, som, eventuelt i samarbejde med kvalitetskonsulenten, sørger for den interne risikoanalyse for produkterne.
Ikke mindst, så har en intern auditor ansvaret for, hvordan virksomheden skal håndtere eventuelle afvigelser fra de fastsatte mål fra risikoanalysen.

Når risikoanalysen er på plads, kan egenkontrollen iværksættes og udføres i praksis.

Risikoanalyse ved kontrolbesøg

Virksomheden skal ved eventuelle kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen, skulle kunne dokumentere resultater af egenkontrol. Det er derfor vigtigt at lave en risikoanalyse af processerne forud for egenkontrollen.

Få hjælp til udarbejdelse af risikoanalyse for foder hos kvalitetskonsulent Frank Bomberg Andersen