En Kvalitetskonsulenten har mange funktioner. Du har behov for en kvalitetskonsulent, hvis du for eksempel

Kvalitetskonsulentens rolle

Formålet med en kvalitetskonsulent, er at få hjælp til implementering af de rigtige procedurer. Helt fra idé eller påbud, og indtil virksomheden selv er i stand til at køre de fastfatte procedurer. Kvalitetskonsulenten er din sparringsparner, som har til opgave, at sørge for effektiv procesoptimering samt effektive forretningsgange, så afgivelser i forhold til egenkontrolprogrammet kan håndteres af teamet efter konsulentforløbet. Med andre ord, så skal kvalitetskonsulenten gøre virksomheden selvkørende i forhold til blandt andet risikoanalyse og overholdelse af egenkontrolprogram.

Intern Auditor

Qesh Consult giver også mulighed for forskellige kurser og workshops. Eksempelvis kan jeg uddanne en intern auditor, som fremadrettet skal varetage egenkontrollen ud fra det givne egenkontrolprogram. En intern auditor er en rigtig god idé, hvad enten virksomheden er ISO 22000 certificeret eller ej. Personen vil hurtigt give værdi til virksomheden, så der ikke skal laves brandslukning, men er på forkant med eventuelle afvigelser, og ved hvad der skal gøres.

Kontakt kvalitetskonsulent Frank Bomberg Andersen for nærmere information.