Tilmeldingsfrist 26 april 2019
VLOG – Hvordan kommer vi i gang?

Leverer din virksomhed til mælkebesætninger? – så skal du være opmærksom på de krav som blandt andet ARLA har. Nemlig at foderet skal komme fra en fodervirksomhed som har en certificering efter VLOG standarden.

Få på kun 4 timer styr på standarden og hvilke krav der skal være opfyldt for at kunne blive VLOG certificeret. Gennemgangen af standarden er målrettet produktionsvirksomheder.

På dagen vil vi komme igennem følgende delkrav fra standarden:
– Facilitetsbeskrivelser
– Organisationsdiagrammer
– Risiko analyser – egenkontrol – interne audit
– Krav til eksterne leverandører (lager og transportør)
– Råvaremodtagelse
– Adskillelse af GMO-fri og ikke GMO-fri varer/råvarer
– Sporbarhed og tilbagetrækning
– Håndtering af afvigende produkter og positive test resultater
– Uddannelse af medarbejdere
– Krisestyring
– Løbende forbedringer
– Opbevaring af registreringer
– Reference prøver og analysehyppighed

Bonus

Såfremt der er ønske herom, vil der blive oprettet netværksgrupper, hvor hovedformålet er at diskutere de enkelte krav i standarden, og hører de forskellige erfaringer med løsningen.

Detaljer

o Din investering for en plads er kr. 1500,- ex moms
o Vi har plads til max 10 deltagere for at sikre udbyttet for dig som deltager
o Jeg står for lokale og forplejning
o Alt sker i fuld fortrolighed
o Kurset vil blive afholdt på dansk
o Du får selvfølgelig et deltagerbevis

Dato og klokkeslæt

Dato: 16-5-2019
Kl. 9-13
Sted: Sønderjylland

KONTAKTPERSON: FRANK B. ANDERSEN, frank@qeshconsult.dk, telefon 40258654

Ja tak til VLOG