ISO 22000 Certificering er et kvalitetsstempel indenfor landbrug og fødevareproduktion. Med en ISO Certificering, sender din virksomhed et klart signal om, at virksomheden lever op til de ISO standarder, som kendetegner ISO certificering omkring foder og landbrug.
I får med andre ord papir på, at I lever op til ISO kravene.

I takt med økologi, bæredygtighed, sundhedsfokus og forbrugeranmeldelser, er fødekædens sikkerhed blevet et blændende interessefelt hos forbrugerne. Leverer en virksomhed ikke den lovpligtige/etiske kvalitet og sikkerhed, er der stor risiko for at havne i en såkaldt shitstorm. Det er de færreste virksomheder interesseret i. Derfor, og selvfølgelig for at undgå sundshedsfare, skal kvaliteten og sikkerheden tages alvorligt.

Certificeringen går ud på, at få alle led i fødevarekæden (upstream og downstream) til at spille sammen, i den pågældende virksomheds placering i fødevarekæden. Som led i certificeringen, hjælper Qesh Consult med at identificere sårbarheder, udarbejde risikoanalyse, og få styr på egenkontrollen internt i virksomheden, i færrest mulige processer.

En ISO 22000 Certificering indeholder blandt andet krav om

  • Dokumentation i forhold til fastsatte lov- og myndighedskrav i forbindelse med håndtering af foder
  • At forbedre kundetilfredsheden med sikkerheden via analyser og vurderinger
  • Effektiv kommunikation til forbrugere, kunder, og leverandører i fødevarekæden i forbindelse med spørgsmål vedrørende foder og landbrug

Kontakt gerne kvalitetskonsulent Frank Bomberg Andersen, hvis I ønsker ISO 22000 certificering, eller har fået påbud herom. Qesh Consult er godkendt af Fødevarestyrelsen som rådgiver ved påbud.