GMP+ (Good Manufacturing Practice) er en branchegodkendelse af fodersikkerhedsstandard. Fokus på fødevaresikkerhed er oppe i tiden, og det gennem den fulde forsyningskæde. Alle mennesker bør have adgang til sikre fødevarer, uanset hvor i verden de befinder sig. Med kvalitetsstemplet fra GMP+, kan verdens forbrugere føle sig lidt mere sikre.

GMP+ fordele

  • Virksomhedens troværdighed øges i forhold til interessenter, da certificeringen sender et signal om professionalisme og pålidelighed
  • Øget salgsmuligheder, da der er stor efterspørgsel efter certificerede varer i forsyningskæden
  • Gennem et godt kvalitetsstyringsprogram, mindskes risici for fejlproduktion – og dermed øget indtjening
  • Blandt mere end 20.000 virksomheder i over 80 lande, bidrager certificeringen til fodersikkerhed
  • Jo flere der er certificerede, jo sikrere bliver forsyningskæden til verdens forbrugere

GMP+ kvalitetsstyring

Som foderproducent skal din virksomhed først og fremmest registreres under Foderhygiejneforordningen. Derefter skal virksomheden udvikle et kvalitetsstyringssystem, som sikrer, at gældende regler på området overholdes.

Formålet med et GMP+ kvalitetsstyringsprogram er at sikre, at virksomheden har fokus på de risici som er forbundet med foderproduktion. Det er op til virksomheden selv, hvilken form for kvalitetsstyringssystem der implementeres, blot det lever op til kravene.

Hjælp til kvalitetsstyring

Har I behov for hjælp til at blive certificeret og opbygge kvalitetsstyring i foderproduktionen, står vi gerne til rådighed.