Jeg tilbyder opbygning og vedligehold af systemer til overholdelse af krav inden for flg. standarder:

  • HACCP
  • ISO 22000
  • GTP
  • VLOG
  • GMP+

Yderligere efter opbygning af system:

  • Intern audit, således fokus kan opretholdes
  • Vedligehold af system
  • Deltagelse i HACCP team
  • Gennemførelse af leverandøraudits
  • Deltagelse i besøg fra certificeringsbureauer og myndigheder

Kort sagt være den indpisker der sikrer en effektiv implementering og drift.

Udgangspunktet er: Det er DIG der kender din virksomhed bedst, jeg skal ikke lære dig at drive DIN virksomhed, men gøre hvad jeg kan, for at understøtte DIN virksomhed, således det sikres, at kvaliteten og sikkerheden er i top.