Fra brandslukning til banebrydende implementering

Bliv klædt på til at være en kompetent og værdiskabende intern auditor.

Vi arbejder med forskellige mekanismer, auditmetoder og afrapportering. Vi tager det bedste fra Lead auditoruddannelserne og samler det til brug for intern audit. Vi kommer omkring eksempler på hvad kan gå galt på en audit, samt virkemidler til en effektiv og succesfuld audit.

Du kommer til at arbejde med forståelsen af hvad vil det sige at gennemføre audit. Og gennem øvelser, workshops og deling af erfaringer vil du komme på et højere kompetence- og kvalifikationsniveau, som samlet set skal løfte både di,g men også virksomhedens udbytte af en intern audit.

Vi følger op med en personlig skype session ca. 2-3 mdr. efter kurset, for at sikre os, at de nye værktøjer virker derhjemme på din virksomhed og for dig.

Jeg har igennem mange år arbejdet for og hjulpet mange danske virksomheder med at implementere procedurer og systemer, der er klar til certificering efter forskellige standarder, og har i den sammenhæng gennemført mere end 150 audits i forskellige standarder.

Jeg vil derfor facilitere materialerne, selve oplæggene til drøftelse, og den proces vi over tid vil komme igennem. Jeg ordner lokale og jeg tager mig af forplejningen.

Udbytte for intern auditor

Du får kendskab og afprøvet mekanismer og værktøjer til effektiv og værdiskabende intern auditering. Du er i stand til at udarbejde en rapportering på din audit, som kan skabe værdi for din virksomhed og ledelsens strategi og overordnede formål.

Du får selvfølgelig et deltagerbevis.

Detaljer

  • Din investering for en plads er kr. 4.500 ex moms
  • Vi har plads til max 4 deltagere for at sikre udbyttet for dig som deltager
  • 1 dags kursus – intensivt
  • 1 times opfølgende personlig skype session
  • Forvent forberedelse hjemmefra (ca. 2 timer)
  • Vi mødes som udgangspunkt i Sønderjylland
  • Jeg står for lokale og forplejning
  • Alt sker i fuld fortrolighed
  • Er der noget jeg har glemt ring eller skriv til mig

Dato og klokkeslæt

Sommer:         21/6 2018

Vinter:             20/11-2018

Kl. 9:00-16:00

De bedste hilsner

Frank Bomberg Andersen

Jeg skal være supermand til Intern audit NU