informationer, analysemetoder, tema og indlæg omkring allergener og intolerance.

TEMA: Allergener – de 14 der skal mærkes

Allergener og mærkning

Det er vigtigt for forbrugere, der har allergi eller intolerance over for bestemte fødevarer, at vide, hvis en fødevare indeholder allergene ingredienser. Der er derfor fastsat skærpede mærkningskrav for fødevarer indeholdende allergener. De skærpede krav skal sikre, at de allergene ingredienser altid fremgår af mærkningen.

Sådan orienterer man kunder og gæster – mundtligt eller skriftligt

Oplysningerne kan gives enten mundtligt eller skriftligt. Hvis en virksomhed vælger at give oplysningerne mundtligt, skal der et synligt sted – fx på et skilt – i virksomheden være information om, at kunden kan få oplysninger om allergener ved at henvende sig til personalet. For færdigpakkede fødevarer skal oplysninger om allergener altid være skriftlige.

Det er alene de stoffer eller produkter, som er listet i Mærkningsforordningens bilag II, der skal oplyses om.

 1. Glutenholdige kornprodukter, dvs. hvede, rug, byg, havre
 2. Krebsdyr og produkter på basis af krebsdyr
 3. Æg og produkter på basis af æg
 4. Fisk og produkter på basis af fisk
 5. Jordnødder/peanuts og produkter på basis heraf
 6. Soja og produkter på basis af soja
 7. Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose)
 8. Nødder, dvs. mandler, hasselnødder, valnødder, cashewnødder, pekannødder, paranødder, pistacienødder, queenslandnødder og produkter på basis heraf
 9. Selleri og produkter på basis af selleri
 10. Sennep og produkter på basis af sennep
 11. Sesamfrø og produkter på basis af sesamfrø
 12. Svovldioxid og sulfitter i koncentrationer på over 10 mg/kg eller 10 mg/liter som samlet SO­2
 13. Lupin og produkter på basis af lupin
 14. Bløddyr og produkter på basis af bløddyr

TEMA: Allergener – generelt

foedevareoverfoelsomhedNogle mennesker får overfølsomhedsreaktioner, når de spiser bestemte fødevarer eller tilsætningsstoffer.

 

For at man kan tale om overfølsomhed over for mad, skal symptomerne

 • optræde, når man spiser den fødevare, man ikke kan tåle
 • forsvinde eller blive mindre, når man lader være med at spise fødevaren, og
 • komme tilbage, når man spiser fødevaren igen.

Fødevareallergi

Ved fødevareallergi påvirker bestemte proteiner (allergener) i fødevarerne kroppens immunsystem. Kroppen kan reagere ved at danne allergi-antistoffet IgE. Antistoffet retter sig mod de fødevareproteiner, man er allergisk overfor.

Når man spiser den fødevare, man ikke kan tåle, opstår der en allergisk reaktion med symptomer fra øjne, næse, lunger, hud, mave-tarmkanal eller hjerte-karsystem. Der er oftest symptomer fra to eller flere organer.

Det er forskelligt hvor meget af allergenet, der skal til for at fremkalde symptomer, men i nogle tilfælde kan selv meget små mængder udløse voldsomme symptomer.

Blandt voksne har ca. 1-2 procent fødevareallergi. Derudover reagerer omkring 5 procent af alle voksne på mad i forbindelse med pollenallergi  –  de såkaldte krydsreaktioner. Fx får mange med birkepollenallergi symptomer, når de spiser bestemte nødder, frugter eller grøntsager. Krydsreaktioner er den mest almindelige fødevareallergi hos større børn og voksne.

Ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed

Ved ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed sker der ikke nogen allergisk reaktion i kroppen. Reaktionen kan derfor ikke måles ved en allergitest.

Men man kan ikke ud fra symptomerne skelne mellem fødevareallergi og ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed.

Overfølsomhed over for tilsætningsstoffer er oftest en ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed ligesom overfølsomhed over for mælkesukker. Nogle af de sygdomme, som hører under ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed, blev tidligere kaldt intolerans.

Behandling

Der findes ingen medicinsk behandling, der kan helbrede overfølsomhed over for mad. Den eneste behandling er at lade være med at spise den fødevare, der giver allergisk reaktion.

For at være sikker på at undgå de fødevarer eller tilsætningsstoffer, er det vigtigt, at du læser varedeklarationerne.

Man kan få rådgivning om mere omfattende kostændringer hos en klinisk diætist. Og man kan evt. blive henvist fra din læge eller den specialafdeling, hvor du er blevet undersøgt.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at blive vaccineret mod fødevareallergi. Man kan allergivaccinere for pollenallergi, men det har tilsyneladende ingen eller kun ringe effekt på allergien over for de fødevarer, som krydsreagerer med pollen.

Læs evt. mere: http://www.foedevareallergi.dk/Fakta_om_foedevareallergi/Hvad_er_overfoelsomhed/forside.htm

TEMA: Allergener

Velkommen til vores serie af artikler omkring allergener og håndteringen af Allergener.allergener

Vi møder tit spørgsmål omkring allergener og om det kan være svært at håndtere i det daglige. Det tyder på at der mangler nem tilgængelig information samt inspiration til værktøjer og metoder.

Det har stor indflydelse for MANGE mennesker hver dag og som kan have fatale konsekvenser – derfor ønsker vi at videregive information om allergener.

Derfor vil vi henover sommeren og efteråret 2016 bl.a.  skrive artikler mm. om følgende emner

 • allergi – generelt
 • allergi – tilsætningsstoffer
 • allergi – cøliaki og gluten intolerance
 • allergi – nødder, soja og korn
 • allergi – frugt og grønt
 • allergi – kontrolmetoder til produktion, storkøkkener og cafeer
 • allergi – test af hurtig-metoder

så følg med eller læs når du har tid 😉 og du er altid velkommen til at kommentere eller henvise til andre gode links!

Mærkning af fødevarer – et rent helvede ?

Mange gange bliver man skisme helt træt inden man kommer i gang… og hvor kan vi da godt forstå det bliver svært for de små mindre virksomheder derude…

Vi fik for et par uger siden en henvendelse fra en lille lokal købmand som gerne vil importere og sælge varer fra Asien. Vi fik styr på leverandørerklæringer, varemodtagelse og kontroller.. og så var det vi støtte ind i den her mærkning af varerne.. det skal jo stå på Dansk eller en på dansk forståeligt sprog (læs Skandinavisk)… pyhhhh ….. godt vi lige havde været på konference og derfor netop havde fået gennemgået de obligatoriske regler… så dem gengiver vi her og håber det giver lidt mening derude 😉

Færdigpakkede fødevarer skal være mærket med følgende oplysninger:

 • Ansvarlig m.v. og oprindelsessted (ansvarlig for mærkning og markedsføring er obligatorisk, oprindelse er frivillig med mindre  det vildleder at lade være
 • Varebetegnelse
 • Angivelse af ingredienser (visuel fremhævelse af allergener)
 • Mængdeangivelse af ingredienser (QUID)
 • Alkoholindhold  (hvis >1,2 vol%)
 • Nettoindhold
 • Holdbarhedsangivelser samt særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter
 • Brugsanvisning, hvis fødevaren ellers kan anvendes forkert
 • Næringsdeklaration

Hvis færdigpakningens største yderflade har et flademål på under 10 cm2, er det tilstrækkeligt at mærke med

 •  Varebetegnelse
 •  Allergene ingredienser
 •  Nettoindhold
 •  Holdbarhed

For så vidt angår små pakninger med et flademål på under 10 cm2, så skal ingredienslisten gives på andre måder eller stilles til rådighed på anmodning af forbrugeren fx  udlevering på papir.

så nu er det bare at gå hele rækken af varer igennem og vi kan få mærket dem korrekt og de kan blive solgt!!