Forretningsbetingelser B2B

Generelt

Forretningsbetingelserne B2B gælder i alle opgaver og til enhver tid. Med mindre andet er aftalt skriftligt med QESH Consult.

QESH Consult starter på at udføre ordren, når gensidig skriftlig kontrakt er underskrevet af begge parter.

I samarbejdet er alle aftaler bindende. QESH Consult udfører opgaven i overensstemmelse med aftalen og leverer til den aftalte tid.

QESH Consult handler kun B2B – med Erhverv og alle priser opgives eksklusiv moms.

Betaling

Betaling skal ske senest til forfaldsdatoen på faktura via overførsel til Arbejdernes Landsbank på

Konto: 5353 0243363

SWIFT/BIC-Code: ALBADKKK

IBAN DK4553530000243363

Du får en faktura tilsendt per mail til primær kontaktperson.

Betalingsfristen er 8 dage på alle produkter.

QESH er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% per måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag.

Særlige betalingsbetingelser for klippekort og fastprisaftaler – se disse afsnit.

Pris for kørsel afregnes efter statens gældende takster, der kommer oveni timetaksten og afregnes separat.

Primær kontaktform

Primær kontaktform er per e-mail og per telefon.

Ved telefonisk henvendelse kan du ikke forvente, at vi besvarer dit opkald med det samme – vi ringer eller skriver typisk tilbage inden for 24 hverdagstimer.

Det er muligt at booke en telefontid online på vores hjemmeside, så er du sikker på vi svarer, når du ringer.

Timer og tidsforbrug

Vi laver løbende registrering af timeforbrug per påbegyndt kvarter (15 minutter).

I registreret tidsforbrug indgår: mundtlig og skriftlig rådgivning og løbende og fast konsulentarbejde, interim opgaver (vikariater, midlertidig stilling), research, forberedelse, auditdeltagelse, uddannelse, kursus, møder, telefonsamtaler, transport, mailkorrespondance, administration mm.

Hverdagstimer og tillæg

Hverdagstimer er mandag til fredag i tidsrummet

Mandage-torsdage: 8.00-17.00

Fredage: 8.00-14.00

Uden for de almindelige arbejdstider opkræves et tillæg på 50% oven i timeprisen.

Weekend (fra fredag kl. 14 til mandag kl. 8), ferie og helligdage: tillæg på 100% oveni.

Arbejde udenfor almindelige hverdagstimer kan forekomme, hvis vi har modtaget oplysninger så sent, at vi ikke kan nå deadline uden at inddrage aftener og weekender.

UNDTAGET er: hvis vi arbejder udenfor vore arbejdstider, fordi det passer bedst i vores kalender, betaler du ikke tillæg.

Ved projektforløb og andre længerevarende opgaver vil du løbende blive orienteret om vore ferieplaner på mail, ligesom vi opretter feriesvar på mail, når vi holder ferie. Du vil ved akutte sager (fx tilbagetrækninger, påbud) kunne sende en SMS på +45 4025 8654.

Klippekort

Klippekort betales inden opstart af opgave/kontrakt. Det udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke.

Klippekort udløber efter 12 mdr. fra faktureringsdatoen og ubrugte klip refunderes ikke.

Du kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer du har til rådighed på klippekortet. Det er dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug.

Minimumsklip er 15 minutter.

Alle klippekort styres gennem platformen TIMELOG. Du får tilsendt en personlig kode, hvor du kan logge ind og følge forbruget løbende.

OBS: Pris for kørsel afregnes efter statens gældende takster, der kommer oveni timetaksten og afregnes separat.

Projektforløb

Opgaver der løber over en længere periode (mere end 15 almindelige hverdagstimer over en 14 dages periode) oprettes som et projektforløb. Det vil fremgå af kontrakten, om der er tale om et projektforløb eller ej.

Der afregnes, med mindre andet er aftalt, efter reelt forbrug, det vil sige efter timesats eller klippekortsordning.

Ved timesats afregning, faktureres måned for måned.

Pris for kørsel afregnes efter statens gældende takster, der kommer oveni timetaksten og afregnes separat.

Fastprisaftaler

Fastprisaftaler kan kun etableres for projektforløb, og skal fremgå af særskilt kontrakt inden opgavens start. Betaling, ved fastprisaftaler, sker altid senest 14 dage før opstartsdatoen.  Fastprisaftaler skal betales forud uanset fakturaens pålydende.

Ved fastprisaftaler afregnes efter gældende timesats ganget med det estimerede timeantal. Rabataftaler kan kun forekomme ved køb og brug af klippekort.

Vi anbefaler normalt ikke en fast pris, da vi i prisen vil anvende et estimeret maksimal tidsforbrug på en opgave, så vi sikrer vores timer er dækket ind.

Pris for kørsel afregnes efter statens gældende takster, der kommer oveni timetaksten og afregnes separat.

Interim opgaver

Interim opgaver (vikariater, midlertidig stilling fx ved omstrukturering eller i en rekrutteringsfase) afregnes enten efter gældende timesats eller via klippekort. Arbejdstider aftales i en særskilt kontrakt inden opgavens start.

Akuttillæg

Hvis du har brug for vores hjælp indenfor 24 timer, sker det mod et tillæg på 100% for hele opgaven, med mindre andet er aftalt på forhånd.

Akuttillæg gælder også hvis du undervejs i processen finder ud af, at vores arbejde skal være færdigt til en bestemt dato, uden vi har aftalt denne dato forud, da vi begyndte opgaven.

Aflysninger

For at kunne planlægge vores tid mest hensigtsmæssigt, har vi indført regler for aflysninger.

Du har mulighed for at ændre tiden for aftalen frem til 24 hverdagstimer før aftalen finder sted. Aflyser eller ændrer du aftaler herefter uanset grund, fakturerer vi den tid du havde booket i vores kalender.

Dog fakturerer vi maximalt 3 timer ved fysiske aftaler eller møder. Hverdagstimer er mandag til fredag.

Aflysninger ved projektforløb og interim aftaler

Projektforløb/interim, der aflyses mindre end 28 dage før opstart faktureres med 50% af beløbet.

Projektforløb/interim, der aflyses mindre end 14 dage før opstart faktureres med 100% af beløbet

Aflysningsgebyr udregnes ud fra det estimerede timeantal i aftalen.

Ansvar

Vi eller vore samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning.

Det er dit ansvar til enhver tid at følge lovgivningen og dermed også det du gør som følge af lovgivningen, og at det altid er det rette for dig og din virksomhed.

Vi kan ikke garantere nogen resultater, da resultaterne afhænger af din indsats efter aftale i kontrakten.

Ophavsret

Når vi udarbejder specifik dokumentation og materialer for dig, er det til dig og din virksomhed og I kan anvende det som I ønsker det.

Hvis du anvender nogle af vore generelle værktøjer fx fra hjemmeside eller sociale medier har vi ophavsretten og du må ikke dele produktet med andre med mindre, det fremgår som et gratis tilgængeligt værktøj.

Øvrigt

Alle aftaler er bindende, så der er ingen fortrydelsesret på vore ydelser. Er du usikker på om vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at anvende vores gratis ydelser som er tilgængelig på vores hjemmeside, indtil du er overbevist om at vi er den rette leverandør for dig.

Hvis vi ikke aftaler andet, må vi henvise og referere til opgaveløsningen samt dit navn i vores markedsføring.